Prawo

Faktura papierowa i elektroniczna mają taką samą wartość prawną, a zasady jej tworzenia i wykorzystywania określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej. Rozporządzenie określa także zasady przechowywania oraz udostępniania ich organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Faktura taka jest również zgodna z Ustawą o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. wraz z właściwymi dla niej rozporządzeniami.

E-faktura różni się od faktury papierowej jedynie nośnikiem, na którym jest dostarczana. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by wykorzystywać ją w relacjach zarówno z kontrahentami jak i Urzędem Skarbowym, czy organami podatkowymi.

Wymogi formalne

Zgodnie z ustawą faktura elektroniczna musi mieć zagwarantowaną autentyczność pochodzenia i integralność treści. Czynniki te mogą być spełnione np. poprzez zastosowany bezpieczny podpis elektroniczny lub wymianę danych elektronicznych (EDI).

Od stycznia 2013 r. możliwe jest także potwierdzanie autentyczności, integralności i czytelności faktury za pomocą dowolnych kontroli biznesowych. Oznacza to, że przedsiębiorca może opracować własną - wewnętrzną procedurę fakturowania, do której zostanie przygotowany regulamin opisujący cały proces jaki powinien odbyć się od momentu złożenia zamówienia przez klienta. Regulamin musi opisywać również zasady wystawiania faktur, przechowywania ich i udostępniania w wersji elektronicznej. W przypadku kontroli przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia takiego regulaminu.

Stosowne akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.Ust nr 133, poz. 1119)
  • Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. wraz z właściwymi dla niej rozporządzeniami
  • Art.3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do naszego konsultanta
+48 17 860 21 86
lub zostaw swoje dane - skontaktujemy się z Tobą.
*
*
*
*